WPIS MODERN JU-JITSU POLSKA DO KRS

15 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Modern Ju-Jitsu Polska do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000823340. Od dnia 16 stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy działalność.
REGON 385-329-428 NIP 622-282-85-82

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *