DZIAŁALNOŚĆ

Stowarzyszenie MODERN JU-JITSU POLSKA nie prowadzi działalności gospodarczej – jest organizacją NON – PROFIT opierającą się na pracy społecznej swoich członków. Wszystkie środki finansowe organizacji przeznaczane są na działalność statutową. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na swoją działalność ze składek członkowskich, opłat egzaminacyjnych oraz dobrowolnych wpłat członków MJJP i sympatyków Modern Ju-Jitsu.
Od 13 grudnia 2022 roku MODERN JU-JITSU POLSKA posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.
Opłata wpisowego dla nowych członków Stowarzyszenia wynosi 50 zł.
Na rok 2024 składka członkowska do Modern Ju-Jitsu Polska wynosi dla członków zwyczajnych (osoby dorosłe) oraz kandydatów na członków zwyczajnych (dzieci i młodzież) – 100 zł
Wpłaty składki należy dokonać w m-cu styczniu przy wpłacie w całości lub w rozbiciu na 2 raty – pierwsza do końca stycznia (50 zł), druga do końca czerwca (50 zł)
Opłaty egzaminacyjne w MJJP wynoszą:
– na stopnie KYU (dorośli) – 120 zł
– na stopnie KYU (dzieci i młodzież) – 60 zł
– na stopnie DAN (dorośli) – 420 zł
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto stowarzyszenia:
MBank Nr r-ku: 42 1140 2004 0000 3102 7966 2780 ze szczegółowym opisem wpłaty np. składka członkowska MJJP 2023 + imię i nazwisko członka stowarzyszenia