DZIAŁALNOŚĆ

Stowarzyszenie MODERN JU-JITSU POLSKA nie prowadzi działalności gospodarczej – jest organizacją NON – PROFIT opierającą się na pracy społecznej swoich członków. Wszystkie środki finansowe organizacji przeznaczane są na działalność statutową. Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na swoją działalność ze składek członkowskich, opłat egzaminacyjnych oraz dobrowolnych wpłat członków MJJP i sympatyków Modern Ju-Jitsu.

Składka członkowska zbierana jest raz w roku w m-cu styczniu.
Na rok 2022 składka członkowska do Modern Ju-Jitsu Polska wynosi:
– dla członków zwyczajnych (osoby dorosłe) – 100 zł
– dla kandydatów na członków zwyczajnych (dzieci i młodzież) – 50 zł

Opłaty egzaminacyjne w MJJP wynoszą:
– na stopnie KYU (dorośli) – 100 zł
– na stopnie KYU (dzieci i młodzież) – 50 zł
– na stopnie DAN (dorośli) – 350 zł
Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto stowarzyszenia:
MBank Nr r-ku: 42 1140 2004 0000 3102 7966 2780 ze szczegółowym opisem wpłaty np. składka członkowska MJJP 2020 + imię i nazwisko członka stowarzyszenia

SPRAWOZDANIA 2021

SPRAWOZDANIA 2020