SKŁADKI CZŁONKOWSKIE W MODERN JU-JITSU POLSKA

Zarząd Stowarzyszenia po konsultacji z członkami MJJP ustalił wysokość składek członkowskich na 2020 rok. Składka członkowska dla członków zwyczajnych (osoby dorosłe) wynosi 50 zł rocznie, a dla kandydatów na członków zwyczajnych ( dzieci i młodzież) 30 zł rocznie. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe MJJP: 42 1140 2004 0000 3102 7966 2780

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *